top of page

ekin keser

Ekin Keser (d.1993 Hatay) 2011 yılında Marmara Üniversitesi Resim-iş öğretmenliğine giriş yaptı. Sanatçı fikre göre şekillenen disiplini uygularken fikir, malzeme, toplum üçlüsünü harmanlayarak eseri ortaya çıkarmaya çalışır. Disiplinler arası etkileşimi araştıran Ekin Keser LGBTİ+, veganizm, insan hakları, pornografi ve doğanın kendisine ve yakın çevresine olan etkilerini araştırır. Problemin en köküne inmeye çalışarak bilinçaltının ve toplum ilkelerinin kendisinde yarattığı acıyı fetişleştirmeyip estetik müdahale ile edindiği deneyimleri aşma gayreti taşır. Herhangi bir ifadenin dilde önemini araştırır ve ortaya çıkan eseri izleyicinin ‘dili’ ile baş başa bırakır.

bottom of page