top of page

ilhan sayın

İlhan Sayın 1997 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. Sivil tolum alanındaki çalışmalarının yanı sıra ilki Depo Tophane (2016) ikincisi Milli Reasürans Sanat Galeri’sinde (2022) olmak üzere kişisel sergiler açtı. İşlerinde çoğunlukla kâğıt üzerine kömür kalem, mürekkep gibi malzemelerle çalışan sanatçı, günlük hayatın içinde zamanın yıkıcılığını, doğa ve insan arasında sürüp giden uyum arayışını, dengeleri ve çatışmaları ele alır.

İlhan sayın .gif

Sayın’ın “İncir Ağacı” sergisinde de (Millî Reasürans Sanat Galerisi, 2022) kağıt ile olan ilişkisinin devam ettiğine tanık oluyoruz. Desene olan yaklaşımı bir ön hazırlık yapma amacı taşımaz. Tersine desenin anlatım olanaklarının zenginliğini bilerek üretir. Sergi kitabinin metnini yazan Hüseyin Gökçe: “İlhan Sayın, doğanın oluş haliyle insanın doğaya düzen vermesinin, ona etki etmesinin ve hatta yer yer onu tahakküm altına almasının gerilim yüklü çatışmasını estetik biçimine yansıtır. Tam da bu esnada meydana gelen olaylar sırasında ortaya çıkan kalıcılık, geçicilik, yıkım, yıkıntı ve rastlantısallık gibi durumlar sanatsal yaratımını şekillendirir. İnsanın doğayla kurduğu ilişkinin yanı sıra insan tarafından yapılmış mekânların doğa eliyle çözülmesi sanatsal üretiminin içeriğini belirlerken teknik, stil ve malzeme bu içerikten azade değildir.”

bottom of page