top of page

aseel hasbini - denize giderim, görürüm

maumau misafir sanatçı programından Lübnan’lı sanatçı Aseel Hasbini’nin, İstanbul’u ve ona ilham olan denizi illüstrasyon, dijital unsurlar ve tekstil sanatını bir araya getirerek ürettiği işlerden oluşan sergisi “denize giderim, görürüm” 24 Mayıs 2024 cuma günü, saat 18:00 da İstanbul Tasarım Müzesi’nde açılıyor

...Denizin enginliği ve sürekli değişen güzelliği asırlardır insanlığı büyüler, ritmik dalgalar, sınırsız bir ufuk ve yatıştırıcı melodilerle bizi çağırır. Şairler, sanatçılar ve filozoflar onun zihni sakinleştirme, ruhu yükseltme ve duyularımızı uyandırma yeteneğini kabul ederek iyileştirici gücünü yüceltmişlerdir.


Aseel, denizin karmaşık dokularını, insan fizyolojisi ve psikolojisi üzerindeki etkisini yakalamayı amaçlayan punch ve iğne nakışından resim ve kumaş kolajına kadar çok sayıda sanatsal tekniği keşfetti. Bilimsel çalışmalardan, şiirden ve denizle karşılaşmalarından ilham alan sanatçının imgeleri, bu etkilerin bir birleşimi olarak ortaya çıkmış, deneyimlerinin kişisel bir tasvirini sunmuştur...


Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page