top of page

maumau 
x

sanatçı iş birlikleri

sanatçılarımızla yatay, diyaloğa, iletişime dayalı bir ilişki kurarak onların gereksinimleri, hayalleri doğrultusunda hareket ediyoruz. sanat üretimi için proje geliştirme, sergileme, işleri doğru mecra ile buluşturma, değer analizi, kataloglama gibi süreçleri birlikte yürütüyoruz.sanatçının ve eserinin hikâyesine hâkim olmak, içselleştirmek, onu sanatsever/koleksiyoner ile buluştururken bizi iyi birer anlatıcı kılıyor.

elmas deniz

Elmas Deniz
1981/ Bergama, Sanatçı, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Deniz’in kavram odaklı işleri ekonomi ve doğa arasındaki kesişimleri ve bu ikisinin iç içe geçtiği noktaları araştırır.
İnsan-doğa ilişkisine, tarih boyunca doğa fikrinin nasıl şekillendiğine ve günümüzün ekolojik kaygılarına odaklanır. Eşitsizlik, yoksulluk ve tüketici kültürü üzerine derinleşerek değer sistemlerine karşı farklı bakış açılarını inceler. Çalışmaları bazı coğrafyalardaki kayıpları, dönüşümleri ve soy tükenmelerini kapsar, insan ve insan olmayan varlıklar arasındaki eşitsiz alanları konu eder. Mutabık olunan yaygın değer yargılarının hatalarını eleştirel biçimde ortaya çıkartırken, doğayla yeni bir tür ilişki kurmanın hayal edilip edilemeyeceğini ve bunun ihtimallerinin ne kadar genişleyebileceğini sorgular.

Yapıtları, 16. ve 14. İstanbul Bienalleri, 2015; Colomboscope, Colombo, Sri Lanka, 2017 ve Yerevan Ermenistan’daki 5. Gyumri Bienali, 2006 sergilenmiştir. Deniz’in en güncel kişisel sergileri arasında Bilsart’ta Böcek Adasında Bir Görüşme, 2020 ve Zilberman, İstanbul’da Suyun Üç Rengi, 2019 bulunur. Çalışmaları, Schloss Museum Moyland, Almanya, 2023; Sonje Art Center ve Boan Art Space 1942, Seoul, 2022; D21 Kunstraum, Leipzig, 2022; Videocity, Dresden, Lyon, Basel, 2021-2022; OMM-Odunpazarı Modern Müzesi, Eskişehir, 2021; Pera Müzesi, İstanbul, 2020; MOCAK–Krakow Çağdaş Sanat Müzesi, Krakow, 2019; Arter, İstanbul, 2019; İstanbul Modern, 2016; Musée de la Chasse et de la Nature, Paris, 2016; DEPO, İstanbul, 2016; SALT, İstanbul 2015; SECESSION, Museumsquartier, Viyena, 2013; La Friche Belle de Mai, Marseille, 2010; Montehermoso, Vitoria-Gasteiz, 2009; ve Platform Garanti CAC, İstanbul, 2005 gibi yerlerde sergilenmiştir.

2003 yılında, Deniz Dokuz Eylül Üniversitesi, Resim Bölümü, ve 1998’de Izmir Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nden mezun olan Elmas Deniz, aynı zamanda İzmir’deki K2 Çağdaş Sanat Merkezi’nin kurucularındandır. 2023 SAHA Studio Programına katılmış, 2014’te IASPIS Sanatçı Bursu’nu ve 2007’de Berlin Goethe Enstitüsü Kültürel Bursu’nu kazanmış, ve Pistoletto Foundation IT, 2011; DIVA Kopenhag, DK, 2008 and Vassl, Karachi, PK, 2006, AIWA Lübnan, 2005 gibi kurumlarda misafir sanatçı olarak yer almıştır.

                                   www.elmasdeniz.com

Hata I ve II (2016) İstanbul
 

Benzer renkte iki plastik torbadır.
Her ikisi de biyolojik olarak parçalanabilen plastikten yapılmıştır.
Hata I'in parçalanması binlerce yıl alırken Hata II'nin parçalanması sadece birkaç yıl alıyor. Ne yazık ki ikisi de kompostlanabilir ve organik maddelere dönüşebilir değildir.


Siyah Panteri Görebilmek (2014) Stockholm-İstanbul

Vahşi yaşam algımız ve imgeleri üzerine bir nesne yerleştirmesi. Siyah fon üzerine yerleştirilmiş küçük boyutlu buluntu bir siyah panter fotoğrafı, kültürümüzde yerleşik olan vahşi yaşama karşı kayıtsız duruşumuz nedeniyle hayvanı görmeyi nasıl kaçırdığımızı vurgularken, Deniz'in fotoğrafın önüne yerleştirdiği ışıklı lens, bu konuyu hem fiziksel hem de sembolik olarak görünür kılıyor.

 

Görseller; Pilot, İstanbul'dan yerleştirme görünümü. 

Fotoğraf: Rıdvan Bayrakoğlu

 

Paralı İş (2014) Stockholm-İstanbul

Parayı belirli bir şekilde ayırt ederiz.
Kitaplar, kağıtlar, kalemler ve diğer eşyalarla dolu bir masa hayal edelim. Eğer masanın üzerinde para varsa, hemen dikkatimizi çeker. Deniz bu çalışmasında, bu tutumun altını çizmek ve bizi algımızın hiyerarşilerini yeniden düşünmeye davet etmek için parayı gizliyor.

Bakabildiğin An [önemsizler] 2019 İstanbul

Deniz, 16. İstanbul Bienali'nde sergilenen İsimsiz Bir Derenin Tarihi (2019) adlı yerleştirmesinin yeni bir versiyonu olan Bakabildiğin An, sanatçının doğadan topladığı küçük organik ve inorganik nesneleri sergiliyor. İhmal edileni gün yüzüne çıkararak, görünür ve hatta değerli kılarak, politik olarak gözden çıkarılanı dışlamama azmini sergiliyor.