top of page

sultan burcu demir

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde 2009’da lisans, Hacettepe Üniversitesi Heykel Anasanat Dalında 2012’de yüksek lisans, 2018’de ise sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı. Ulusal ve uluslararası karma sergilerinin yanı sıra “Kütüphane” (maumau, 2015) ve “Perezhivanie”, (Veysi Paşa Köşkü, İstanbul; 2021) adlı iki kişisel sergi gerçekleştirdi. Demir, Ankara’da yaşıyor ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

Sultan Burcu Demir buluntu kavramı üzerinden sürdürdüğü sanat üretimini şimdilerde daha özelleştirerek belirli nesneler üzerinden gerçekleştirir. Çalışmalarında gündelik yaşamda kullanılan ve insanlık tarihi boyunca ekonomik, politik, bilimsel gelişmelerle kullanım alanları değişmiş ya da ikinci plana atılmış nesneleri malzemesi olarak kullanır. Bu nesnelerin eylemlerini, biçimlerini bozarak, değiştirir. Bir anlamda işlevsel kodlarını değiştirerek ve o nesnelerin gerçek geçmişlerini ifşa etmelerini sağlayıp, içeriklerine vurgu yapıp onları kavramlarına yeniden kavuşturacak ve onları güzelleştirecek bir sanat üretimini amaçlar.

IMG_6662.GIF
bottom of page