top of page

hüseyin arıcı 

1990 Ankara doğumlu sanatçının üretimine başladığı serilerin başlıkları 2009 yılından 2023 yılına kadar olan sürede 10 solo sergi ile oluşmuştur. Solo sergilerin yanında birçok ulusal ve uluslararası karma sergide yer almıştır. Seriler, tuval üzerine yağlı boya, yerleştirme, polimer kil, akrilik, çeşitli modelaj yöntemleri, seramik, kâğıt hamuru gibi çeşitli malzemeler kullanılarak yapılmıştır.

Metinler ve hikayeler eserlerin ayrılmaz bir parçasıdır çünkü eserler onların biçimsel karşılığıdır. Sanatçı hali hazırda var olan düşünceleri sürekli yazmakla meşguldür, bu yazılar ise sosyolojik olaylardan beslenir. Retorik, sanatçının uygun gördüğü eserlerle şekillenirken serinin diğer parçaları da oluşmaya başlar. İzleyiciyle konuşur gibi yazdığı metinler öykü, fabl, şiir, metaforik metinler gibi çeşitli romantik anlatım yollarıyla aktarılır.

Kimi çalışmalarında çıkarları doğrultusunda, yaşamı sömüren, ahlak anlayışını kaybetmiş, iki yüzlü, duyarsız toplumları ve bireyleri eserleri ile eleştirirken, bu durum neticesinde mağduriyet yaşayan bireyleri de konularının arasına almayı sürdürmüştür. Birçok insanın yanılgılarını ve yalanlarını spesifik konularla ele alır. Taklitler, yalanlar, gözbağı, kurgu hikayeler toplumun ve bireyin her türlü hakikati saptırma cabaları sanatçının gözüne iliştiği veya maruz kaldığı ölçüde çalışılmıştır. Son dönem çalışmalarında ise sanatçı insanın bencil ve çıkarcı tutumlarını tabiat ve sanat sömürüsü gibi konular üzerinden değerlendirmiş, kendi izlenimleri neticesinde keşfettiği toplumun yeni ve sözde kusursuz yalanlarını da çalışmalarına eklemiştir.

Presentation 10.gif
bottom of page