top of page

ekin keser - bir kaşık su

ekin keser, işlerinde problemin en köküne inmeye çalışarak bilinçaltının ve toplum ilkelerinin kendisinde yarattığı acıyı fetişleştirmeyip estetik müdahale ile edindiği deneyimleri aşma gayreti taşıyor.

Ekin Keser’in Bir Kaşık Su adlı sergisindeki eserler; baskıya, karanlıkta bırakılmaya, yok edilmeye karşı biriken öfkenin dışavurumu niteliğinde.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page